ආරක්ෂක දුම්රිය ෙබෝල්ට් 307A

කෙටි විස්තරය:

ආරක්ෂක දුම්රිය ෙබෝල්ට් දර්ශීය ද්රව්ය: පහත් කාබන් වානේ මාන: ඉගෙන ගැනීම හෝ සාම්පල දර්ශීය දෘඪ අනුව: HRB 69-100. ආතන්ය ශක්තිය: 60,000PSI අවම


 • වරාය: Ninbo
 • නිෂ්පාදන විස්තර

  නිෂ්පාදන ඇමිණුම්

  ආරක්ෂක දුම්රිය ෙබෝල්ට්
  දර්ශීය ද්රව්ය: පහත් කාබන් වානේ
  මාන: ඉගෙන ගැනීම හෝ සාම්පල අනුව
  දර්ශීය දෘඪ: HRB 69-100.
  ආතන්ය ශක්තිය: 60,000PSI අවම
 • පසුගිය:
 • ඊලඟ:

 • ආශ්රිත නිෂ්පාදන

  WhatsApp Online Chat !