පූර්ණ පොටවල් Studs, අවම කාබන්

කෙටි විස්තරය:

සාමාන්ය ද්රව්ය: පහත් කාබන් SteelMaterial හා යාන්ත්රික ලක්ෂණ: ASTM A307 ඒ ශ්රේණියේ සාමාන්ය දෘඪ: HRB 69-100 ආතන්ය ශක්තිය: 60,000 වර්ග අඟලකට අවම


 • වරාය: Ninbo
 • නිෂ්පාදන විස්තර

  නිෂ්පාදන ඇමිණුම්

  සාමාන්ය ද්රව්ය: පහත් කාබන් SteelMaterial හා යාන්ත්රික
  ලක්ෂණ: ASTM A307 ඒ ශ්රේණියේ
  සාමාන්ය දෘඪ: HRB 69-100
  ආතන්ය ශක්තිය: 60,000 වර්ග අඟලකට අවම
 • පසුගිය:
 • ඊලඟ:

 • ආශ්රිත නිෂ්පාදන

  WhatsApp Online Chat !