• 1
 • 2
 • 3

  නිෂ්පාදන

  වෙබ් පිටු බලය කිහිපයක් පහත දක්වා ඇත

  අපි ගැන

  වෙබ් පිටු බලය කිහිපයක් පහත දක්වා ඇත
  • 公司 图片

  ඔබ ඔබේ කාලය Mannage එපා

  නිංෙබෝ එස් සහ ඩී ට්රලෝහ කම්පැනි ලිමිටඩ් Yinzhou දිස්ත්රික්, නිංෙබෝ දී වෘත්තීය ට්රලෝහ සමාගම සහ ඩොක් දෘඩාංග බෙදාහරින්නා වන එවැනි සම්මත ANSI, ASTM, ඩින්, BS, ISO, ආදිය සමග ෙබෝල්ට්, ඇට වර්ග, පොටවල් පොලු සහ ෙවොෂර් ලෙස සවිකෘත, විශේෂඥ , Auto CAD, චිත්ර හා සාම්පල අනුව, මුද්රා කොටස් සහ පුංචි කොටස්. රේගු නිර්මාණ ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

  නව Arrivalls

  වෙබ් පිටු බලය කිහිපයක් පහත දක්වා ඇත